51

Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης του Παν/μίου της Χάιφα (Ισραήλ). 

Έχει γράψει εκτεταμένα για τη Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη σε ακαδημαϊκά περιοδικά, βιβλία, και καταλόγους εκθέσεων. 

Είναι συγγραφέας του Ilana Salama Ortar: La plage tranquille (Montpellier), και The Portrait of the Artist as a Facial Design (Tel Aviv).  Έχει επιμεληθεί τις εκδόσεις The Beauty of Japheth in the Tents of Shem: Studies in Honour of Mordechai Omer (Tel-Aviv) και Strange Deviations Occupy the Fringe (Haifa). 

Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στα L’Architecture d’aujourd’hui 372, Theatre Research International, Performance Research, and The Middle East Review of International Affairs Journal, Jewish Identities, Art Journal, κ.ά.