ιΔΙΑΛΕΞΗ

Τετάρτη 17 Αυγούστου, Εσωτερική Αίθουσα Τζαμί

"Θεές σε κάθε Γυναίκα" - Εισηγητής: Αδριανός Μπεζούγλωφ

Τα Αρχέτυπα των Γυναικών - Αρχαίοι Έλληνες Θεοί - Carl Jung

Ένα ταξίδι στην Ελληνική Μυθολογία μέσα απ’ το πρίσμα της Αναλυτικής Ψυχολογίας. Ποιά είναι τα ενεργοποιημένα αρχέτυπα σε μια γυναίκα; Ποιές θεές κυριαρχούν; Ποιές τάσεις; Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε άλλα αρχέτυπα; Ανάλυση: Ήρα, Δήμητρα, Περσεφόνη, Αφροδίτη, Άρτεμις, Αθηνά, Εστία.