Χαρακτηριστικά Ταινίας | Προηγούμενη σελίδα | Επιστροφή στην αναζήτηση |


NIB24
(2018 ΕΓΧ 5') Ντοκιμαντέρ


24ωρο ποδηλατόδρομο Nibelungenbrücke στον ποταμό Δούναβη 2135 μεταξύ 4020 και 4040 Linz. Ένας τροχός παράδοσης λαχανικών ήταν εξοπλισμένος με υψηλής ποιότητας τεχνολογία μέτρησης του αέρα και μεταφέρθηκε από 24 εργαζόμενους ποδηλάτων Linz στο δρόμο για 24 ώρες στη μοναδική κεντρική σύνδεση των επαρχιών Linz και Linz-Urfahr - στο Nibelungenbrücke που διασχίζει το Δούναβη. Οι εκκινητές του Nib24, με την υποστήριξη των επιστημόνων κυκλοφορίας και των τεχνικών μετρήσεων, καταδεικνύουν την ασυμφωνία μεταξύ των πολιτικών μεταφορών και των στόχων που τέθηκαν στη συμφωνία για το κλίμα του 2016 στο Παρίσι για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Τα ποδήλατα, ειδικά τα οικογενειακά και τα ποδήλατα μεταφοράς, αποτελούν μέρος της λύσης για βιώσιμες και ανθρωπογενείς αστικές περιοχές. Επιτυγχάνουν με ελάχιστο χώρο, ελάχιστο κόστος συντήρησης, ευελιξία και οικολογική συμβατότητα.

Παραγωγή: KAISERFILM ,


Σκην.
   Jakob Kaiser

Σεν.
   Gerhard Dehmer

Παραγωγός
   Jakob Kaiser 
Επιστροφή στην αναζήτηση
Προηγούμενη σελίδα