Χαρακτηριστικά Ταινίας | Προηγούμενη σελίδα | Επιστροφή στην αναζήτηση |


ACCUSED OF WITCHCRAFT
(2017 ΕΓΧ 24') Ντοκιμαντέρ


In February 2016, the world was gripped by the photo of a starved-to-death boy, accused of witchcraft and banished by his family and community. The two-year-old was extremely emaciated. He was living on the There are countries where thousands of children who are claimed witches are abandoned, tortured or even murdered. This tradition is followed by an ethnic group Bariba, living in the northern part of Benin. Its members believe that child-witches are those that have been “wrongly born”; for instance, those born in the breech position, with their head down or with tooth buds. The Bariba people don’t believe that such a child can be “cured” – the tradition is ruthless: they have to die. streets for 8 months. He was eating scraps thrown by passers-by. In order to help children like him, Dominika Kulczyk and her Foundation reaches out to African Benin. 22-year-old Djamila was one of such children. She was miraculously saved by her aunt and a Catholic priest. Dominika Kulczyk will meet them, and she’ll also visit the SOS Children’s Village, where Djamila and other saved children have been raised. Kulczyk Foundation supports children’s nutrition in Benin.

ΒραΒεία Ταινίας 1ο Βραβείο Ευρωπαϊκής Ταινίας Μικρού Μήκους
Παραγωγή: KULCZYK FOUNDATION TVN ,


Σκην.
   Marcinowska Ewa

Σεν.
   Marcinowska Ewa

Παραγωγός
   Marcinowska Ewa

Συμμετοχή
   Kulczyk DominikaΤρέιλερ 
Επιστροφή στην αναζήτηση
Προηγούμενη σελίδα